Over de Vereniging

Mars en Mercurius is een selecte vereniging, waarvan officieren van de (Nederlandse) Krijgsmacht, actief, parttime of bd, met een verantwoordelijke positie in het bedrijfs- of maatschappelijke leven, lid kunnen worden.
Het is een vereniging waarvan de leden een netwerk delen en onderhouden op basis van hun militaire en civiele ervaringen. Hun officierschap is de kern om met respect en vertrouwen elkaar privé en zakelijk met raad en daad bij te staan.

Door dit leaflet van de vereniging te downloaden, heeft u alle gegevens op één A4-tje > Leaflet Vereniging Mars en Mercurius

In Nederland telt de vereniging M&M ca. 210 leden verdeeld over zes regionale afdelingen met eigen maandelijkse bijeenkomsten..

Doelstelling

Mars & Mercurius stelt zich ten doel om:

  • de leden behulpzaam te zijn en te ondersteunen in onderlinge saamhorigheid;
  • dit binnen de aan het officierschap verbonden morele waarden en vriendschappelijke verhoudingen;
  • zowel in het zakelijke verkeer, als in hun betrekkingen met de krijgsmacht en daarbuiten
  • en om elkaar daarbij tot steun te zijn.

Uniek karakter 

Alle leden zijn ooit beëdigd tot officier in de Nederlandse krijgsmacht en vervullen, wanneer zij als lid worden toegelaten, een verantwoordelijke positie binnen bedrijfs- en/of maatschappelijk leven. Het lidmaatschap houdt op wanneer het lid dat zelf vraagt of door het overlijden van het lid. Kameraadschap houdt immers niet op bij pensionering.

Het unieke aan de vereniging is dat twee verschillende werelden gecombineerd worden, namelijk de krijgsmacht en het bedrijfs- en maatschappelijke leven. De leden kunnen een brug slaan tussen deze twee werelden waardoor sterke punten bij elkaar komen. Vanwege de gemeenschappelijke achtergrond spreken de leden dezelfde taal. Door het officierschap zijn de leden gevormd naar een stelsel van waarden en normen die bij het zakendoen versnelling kan brengen om tot resultaat te komen. Het fundament van Mars en Mercurius is kameraadschap, respect en vertrouwen.

Toegevoegde waarde voor M&M leden 

De verschillende activiteiten op afdelings- en op landelijk niveau zijn gericht op zowel de krijgsmacht als op de maatschappij. De Mars-activiteiten zijn inleidingen over militaire onderwerpen en werkbezoeken aan militaire eenheden. In het kader van Mercurius wordt een divers scala van onderwerpen besproken en worden bedrijfsbezoeken afgelegd. De gedachte hierbij is leden te informeren over onderwerpen die er toe doen, te inspireren, kennis te maken met elkaars business en ervaringen uit te wisselen. Natuurlijk is in het kader van kameraadschap de partner van belang en worden events gepland waarbij deze ook betrokken wordt.

M&M in de samenleving 

Ook proactief, naar de samenleving speelt M&M een (bescheiden). Zo is er de afgelopen jaren een landelijk evenement met de naam De Ruyterlezing georganiseerd. In 2019 was dit het Mars en Mercurius Symposium. Ook in 2020 als webinar. Daarin wordt door verschillende vooraanstaande sprekers een bepaald thema centraal gesteld en besproken. Belangrijk aspect was het in contact brengen met M&M van aspirant leden.

Vanaf 2018 heeft M&M nouw contacten met de organisatoren (KIVI) van het Kooy Symposium, dat jaarlijks in april in Stroe wordt gehouden. Inmiddels in de vereniging Mars en Mercurius sponsor hiervan. Want er is veel overlap in de doelgroepen en interesses. 

Zeker het M&M Symposium is van toegevoegde waarde .
Vooral militaire officieren waarvan het dienstverband is of wordt beëindigd kunnen dus ook op deze manier kennis maken met het netwerk van M&M dat hen immers bij een eventuele volgende carrièrestap kan ondersteunen.

Toekomst ! 

De krijgsmacht staat middenin de samenleving. Zeer regelmatig melden reserve- en oud-officieren zich al zelf aan als lid van M&M. Dit vanwege de unieke combinatie van twee verschillende werelden en haar landelijke en internationale netwerk. M&M is een vereniging om elkaar te ontmoeten, te netwerken en samen te werken. Het lidmaatschap biedt niet alleen kameraadschap en gezelligheid, maar ook een duidelijke toegevoegde waarde vanuit diverse praktische invalshoeken

Geïnteresseerd in een nadere kennismaking?
Stuur dan een e-mail naar info@mars-mercurius.nl
Bekijk ook het hoofstuk Afdelingen.
U kunt ook direct (tel.) contact opnemen met één van de leden bij Contact op deze site.

Realisatie: verenigingenweb