Contributie

Contributie (regelingen)

 

De contributie dient tijdig per lopend jaar te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Vereniging Mars en Mercurius ( IBAN NL73ABNA0500385483). Bij achterstalligheid behoudt de vereniging zich het recht voor passende maatregelen te nemen.

De penningmeester is bevoegd om contributie ontvangsten, waarbij de persoonsnaam, woonplaats, factuurnummer en/of lidnummer ontbreken te retourneren ( de penningmeester is dus niet verplicht uit te zoeken welk lid er schuil gaat achter een vermelde bedrijfsnaam).

De jaarlijkse contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt nu € 135,00.
Hiervoor geldt een betalingsregeling:

  • Bij betaling vóór 1 april  geldt de basiscontributie van € 135,00;
  • Bij betaling na 31 maart  doch vóór 1 juli  wordt de basiscontributie verhoogd met € 20,00 tot € 155,00;
  • Is de contributie op 30 juni  nog niet voldaan, dan wordt de basiscontributie verhoogd met € 40,00, zodat dan € 175,00 verschuldigd is.

Nieuw toetredende leden waren, tot voor kort, entreegeld verschuldigd, maar die regeling is niet meer van kracht.

Het per 30 november 2018 geïnstalleerde Dagelijkse Bestuur overweegt de hoogte van de contributie 2019 aan te passen (te verlagen) en de bijdrage die daarvan (per lid) naar de afdelingen gaat,  te verhogen.
Besluiten hierover zullen genomen (kunnen) worden op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (voorzien op 22 maart 2019).

Realisatie: verenigingenweb