Privacyverklaring

In het kader van de AVG regelingen heeft ook de vereniging Mars en Mercurius Nederland een Privacyverklaring opgesteld.

U kunt deze eenvoudig downloaden (één A4-tje) met deze link: 
M&M Privacyverklaring

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bestuur.

Realisatie: verenigingenweb