Organisatie

De vereniging kent landelijk een Dagelijks Bestuur met de gangbare functies en door de Algemene Ledenvergadering benoemde leden.
Tesamen met de (6) Afdelingsvoorzitters vormt dit het Algemeen Bestuur van de vereniging Mars en Mercurius Nederland.

De afdelingen kennen ieder hun eigen bestuur (veelal voorzitter, secretaris en penningmeester), die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de eigen bijeenkomsten.
Een afdelingsbijeenkomst kan soms ook uitdrukkelijk open staan voor leden uit het hele land. 

Het  Algemeen Bestuur - weliswaar is er momenteel sprake van een Interim bestuur (zie bij Bestuur) - draagt voornamelijk zorg voor de continuiteit van de vereniging, heeft op gezette tijden overleg met alle afdelingsbesturen en orgnaiseert jaarlijke een Algemene Leden Vergardering.
In april 2018 is er door de ereleden een Commissie van Onderzoek ingesteld, die zich buigt over de huidige bestuurssituatie.

Jaarlijks, meestal in het eerste kwartaal van het jaar, vindt er een Algemene ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over het (financieel) beleid en de gang van zaken binnen de vereniging.
Mogelijk wordt er dit jaar (2018) door het Interim- en romp bestuur nog een extra ALV uitgeschreven, waarin de bevindingen van de CvO aan de orde komen.

Daarnaast zijn er enkele commissies, zoals de jaarlijks te benoemen kascommissie en bij gelegenheid bepaalde organisatiecomités (bijvoorbeeld voor het Jaarfeest).  

Foto: ALV in Doorn (2017)

Realisatie: verenigingenweb