Organisatie

De vereniging kent landelijk een Dagelijks Bestuur met de gangbare functies en door de Algemene Ledenvergadering benoemde leden.
Tesamen met vertegenwoordigenrs van de (6) Afdelingen (meestal de voorzitter) vormt dit het Algemeen Bestuur van de vereniging Mars en Mercurius Nederland.

De afdelingen kennen ieder hun eigen bestuur (veelal voorzitter, secretaris en penningmeester), die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de eigen regionale bijeenkomsten. Weliswaar kan een afdelingsbijeenkomst soms ook uitdrukkelijk open staan voor leden uit het hele land. 

Het  Algemeen Bestuur draagt voornamelijk zorg voor de continuiteit van de vereniging, heeft op gezette tijden overleg met alle afdelingsbesturen en organiseert jaarlijke een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Op 30 november 2018 is in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering een geheel nieuw Dagelijks Bestuur geinstalleerd. Zie Bestuur.

Jaarlijks, meestal dus in het eerste kwartaal van het jaar, vindt er een Algemene ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over het (financieel) beleid en de gang van zaken binnen de vereniging.

De JALV 2020 is verdaagd in verband met de Corona-crisis, maar kon toch gehouden worden op 25 september (2020).
Veel overleg vindt in corona-tijden digitaal/virtueel plaats, zelfs Afdelingsbijeenkomsten. 

Naast Besturen zijn er enkele commissies, zoals de jaarlijks te benoemen kascommissie en bij gelegenheid bepaalde organisatiecomités (bijvoorbeeld voor het Jaarfeest).
Reeds enige jaren is er een Commissie ingesteld voor Ledenwerving, de Task Force Ledenwerving. Deze houdt zich o.a. bezig met de naamsbekendheid en de profilering binnen de relevante doelgroepen van de vereniging.  In dat kader was het M&M symposium een belangrijke gebeurtenis. Zie Symposium.                                                                        

Foto: ALV in Doorn (maart 2017) 
     

Foto BALV in Lunteren (nov.2018)

 

 

 

 

 

Foto JALV 25 september 2020 / dankwoord sprekers

 

 

 

Realisatie: verenigingenweb