Organisatie

De vereniging kent landelijk een Dagelijks Bestuur met de gangbare functies en door de Algemene Ledenvergadering benoemde leden.
Tesamen met vertegenwoordigenrs van de (6) Afdelingen (meestal de voorzitter) vormt dit het Algemeen Bestuur van de vereniging Mars en Mercurius Nederland.

De afdelingen kennen ieder hun eigen bestuur (veelal voorzitter, secretaris en penningmeester), dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de eigen regionale bijeenkomsten. Weliswaar kan een afdelingsbijeenkomst soms ook uitdrukkelijk open staan voor leden uit het hele land. 

Het  Algemeen Bestuur draagt voornamelijk zorg voor de continuiteit van de vereniging, heeft op gezette tijden overleg met alle afdelingsbesturen en organiseert jaarlijke een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Op 30 november 2018 is in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering een geheel nieuw Dagelijks Bestuur geinstalleerd. Zie Bestuur.

Jaarlijks, meestal dus in het eerste kwartaal van het jaar, vindt er een Algemene ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over het (financieel) beleid en de gang van zaken binnen de vereniging.

In de periode van Corona vonden er bij M&M ook digitale/virtuele dan wel hybride bijeenkomsten en vergaderingen plaats.

Naast Besturen zijn er enkele commissies, zoals de jaarlijks te benoemen kascommissie en bij gelegenheid bepaalde organisatiecomités (bijvoorbeeld voor het Jaarfeest).
Vele jaren was er een Task Force Ledenwerving actief voor het verkrijgen van naamsbekendheid en de profilering binnen de relevante doelgroepen. Gaandeweg is in dat kader meer de nadruk gelegd op bepaalde aantrekkelijke activiteiten, zoals het Mars en Mercuriussymposium. Zie Tab. 

Foto BALV in Lunteren (nov.2018)

 

 

 

 

 

Foto JALV 25 maart 2022 / Het landelijk Bestuur (met oude en nieuwe voorzitter)


 

 

 

 

 

 


Foto ALV (Lezing ASML vooraf) dd. 5 april 2024 te Lunteren. 

Realisatie: verenigingenweb