Lidmaatschap

Mars en Mercurius is een vereniging waarvan het lidmaatschap door de leden zeer wordt gewaardeerd.
De basis voor onze vereniging (Mars) is de trouw aan uw status als Officier van de Krijgsmacht met alle normen en waarden die daarbij horen. Het biedt de leden een nuttig en betrouwbaar (zakelijk) netwerk (Mercurius), dat veelal verder reikt dan uw eigen regio. Van nieuwe leden wordt ook een open inbreng van hun eigen capaciteiten en netwerk verwacht. Het vriendschappelijke aspect (privé zaken worden niet gemeden) en de gezelligheid mogen ook worden genoemd.

Verwacht wordt wel een "redelijke" attendance van de (maandelijkse) bijeenkomsten, die veelal in de avond plaatsvinden. De interessante programma's (inleidingen/presentaties/bezoeken) zult u bijna altijd als stimulerend ervaren.

De jaarlijkse contributie is recent bijgesteld en bedraagt nu € 75,=.

Voor de gezamenlijke contributiebedragen "staat" de vereniging, als organisatie.
De regio's hebben een eigen (leden aantal afhankelijk) budget voor het houden van de bijeenkomsten, attenties en bijkomende kosten. Uit de algemene landelijke kas worden bijzondere uitgaven, zoals voor een jaarboek (met NAW van alle leden), onderhoud van de website, de club-das, de contacten met andere Europese zustervereningen, ALV, voorzieningen, attenties, etc. betaald. En niet te vergeten de landelijke evenmenten, zoals het Mars en Mercurius symposium. 

Uw consumpties en de maaltijdkosten worden veelal per bijeenkomst persoonlijk afgerekend.

Het staat nieuwe (aspirant) leden vrij om bij gelegenheid aan het bestuur of een een lid van de vereniging over deze zaken vragen te stellen. Mars en Mercurius is een open vereniging, niet politiek of godsdienstig van aard en zonder een aanwijsbare doelstelling, anders dan een club van loyale (oud) officieren, die een vertrouwde en vriendschappelijke netwerk-omgeving weten te waarderen.

Realisatie: verenigingenweb