logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Waarschijnlijk heeft u ook al via de media vernomen dat ons lid Mr. Drs. Hans van Baalen donderdag 29 april is overleden. Velen zullen Hans beter kennen door zijn politieke werk en als Reserve Officier (Bosnië 2002, daar is deze foto gemaakt) dan als lid van de afdeling ZH-Z (vanaf 2001). Hij had een lage attendance, mede vanwege zijn vele reizen en deels wonen in Brussel, maar hij voelde zich zeker betrokken bij onze vereniging. Men kon ook best een beroep op hem doen. Dat zijn gezondheid minder werd, wilde hij niet laten merken. Zijn jonge leeftijd (60) bij overlijden maakt het bericht extra triest.
  Wij wensen zijn vrouw en zoon veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
  In goede herinnering. Namens de vereniging, Jen Fongers

 • Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.M. de Koning is er op 20 april de Koningsdaglezing gehouden in het Stadhuis van Amsterdam. Ook de leden van M&M zijn door GenM Rob Jeulink P-CLAS uitgenodigd om deze bijzondere bijeenkomst digitaal bij te wonen.
  Het thema was: De Coronacrisis in perspectief: verleden, heden en toekomst.
  Het waren interessante inleidingen door gerenomeerde sprekers.

  De (vooraf aangemelde) deelnemers hebben een link toegestuurd gekregen om de lezing nog eens terug te kijken.
  Deze treft u aan onder:  lees meer. Zeer aanbevolen. 

 • Met een convocaat hebben alle leden inmiddels van het Bestuur een Beleidsplan/Routekaart 2021-2023 gekregen met het verzoek om dit stuk onderling te bespreken en tevens daarover een enquête in te vullen.
  Dit is een opmaak voor de komende JALV die is voorzien op 28 mei.
  Deze ALV gaat (sowieso) plaats gaan vinden in Lunteren en zal hybride worden georganiseerd. Dat houdt in dat het bijwonen conform de dan geldende coronarichtlijnen mogelijk is, maar dat deze ook via een live stream te volgen zal zijn.

 • Met de slogan ‘Halen en Brengen’ wordt gedoeld op het feit dat de vereniging Mars en Mercurius initiatieven heeft ontplooid om haar relatie met Defensie wat meer inhoud te geven. Wij hebben als vanouds goede contacten, nemen deel aan diverse Defensie-evenementen en maken graag gebruik van bepaalde faciliteiten. Maar, daarnaast wil de vereniging Defensie iets bieden. Of ‘brengen’. Het bestuur heeft onlangs, zowel bij het KIM als bij de Senaat van de KMA, aangeboden om kennis en ervaring uit te laten wisselen door M&M leden aan de Adelborsten, resp. de Cadetten. De oproep aan de leden om zich daarvoor in te zetten heeft in eerste instantie al geresulteerd in een palet van mogelijkheden in de vorm van (een 12-tal) presentaties en mogelijke coaching gesprekken. De Senaat in zowel Den Helder als Breda hebben positief op ons voorstel gereageerd en dit wordt nu verder bij hun medestudenten uitgezet.
  Kortom, een win-win situatie, zeker op termijn.
  Deze actie is niet bedoeld om direct leden te werven, maar zal wel leiden tot meer bekendheid. Het leidt ook naar meer persoonlijke contacten bij Defensie en tot waardering voor onze verenigingen.
  Er lopen momenteel nog enkele min of meer vergelijkbare initiatieven van M&M richting Defensie.

 • Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Walter Neuwirth is overleden. Voor zover bekend speelde Corona geen rol en was er gelukkig geen sprake van een lang ziekbed. Wie Walter kent weet dat hij vooral goed van het leven wilde genieten.
  Hij werd in januari 1982 lid van onze vereniging, aanvankelijk in Utrecht, maar hij was vaker te vinden in Arnhem,  waarop na enige jaren de administratieve overschrijving naar afdeling Oost ook maar is gevolgd.
  Walter had een opmerkelijk hoge attendance. Je kon op hem rekenen.

Realisatie: verenigingenweb