logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Op donderdag 3 mei 2018 zal de M & M Golfdag plaatsvinden en wel op de fraaie baan De Scherpenbergh in Lieren (grenzend aan het voormalige Munitiemagazijncomplex Scherpenberg).
  Deze Golfdag staat open voor alle leden van Mars en Mercurius én hun partners, die weliswaar in bezit moeten zijn van een geldige NGF pas.
  De wedstrijd is 18 holes stableford. Gespeeld wordt volgens de NGF regels.
  Aanmelding/inschrijving kan digitaal en voor inlichtingen kunt u terecht bij ons lid Maurits van der Goes.

 • De secretaris van Mars en Mercurius Nederland heeft de datum en het programma voor de ALV 2018 vrijgegeven en alle M&M leden hebben inmiddels een uitnodiging mogen ontvangen. Het is een mooi programma, dat geheel in het teken van Mars en Mercurius staat.
  De vergadering vindt plaats op 16 maart in Renswoude.
  Daaraan voorafgaand is een bezoek aan het Grebbelinie Bezoekerscentrum voorzien. Verwelkoming om 14.00 uur. De Algemene Ledenvergadering staat gepland van 16.45 tot ca. 18.45 uur in Restaurant De Hof, ook in Renswoude.
  Na de ALV volgt een gezamenlijk M&M diner.
  Alle leden worden verzocht zich (per onderdeel) in te schrijven (dan wel af te melden) via deze site (rubriek Activiteiten >).

 • Aangereikt door de voorzitter van Mars en Mercurius Europa, Hans Mathijsen, wordt u inzage gegund in een uitgave van het Nationaal tijdschrift van onze zustervereniging in België.
  In een buitengewoon mooi verzorgd digitaal (.pdf) bulletin treft u een aantal - ook voor onze leden - zeer interessante artikelen aan. Te noemen zijn een verslag van het door M&M België in juni van dit jaar georganiseerde Forum: Officiers en Entrepreneurs en zeer relevante informatie over M&M Europa. Bovendien een verslag van het Jaarfeest van M&M-Nederland in Spaarnwoude.
  Het bulletin is zowel in het Frans als in het Nederlands en bevat ook vele foto’s.

 • Iedere twee jaar wordt er een nieuw Jaarboek van Mars en Mercurius Nederland uitgebracht. Met daarin de relevante gegevens van alle leden. Het nieuwe Jaarboek is onlangs gereed gekomen en naar alle leden verstuurd.
  Het jaarboek is "up to date" en bevat het NAW van alle leden, een pasfoto, hun Mil. rang en (huidige) functie of activiteit.

 • Het Jaarfeest, zoals georganiseerd op 23 en 24 september door de afd. N-H in Spaarnwoude, was zeer geslaagd.  
  Het mooi weer, de unieke lokatie en de goede organisatie droegen bij aan dit gezellige M&M weekend.
  Het Gala Diner-dansant was zeer geanimeerd, de excursie naar de Sluizen van IJmuiden zeer de moeite waard !
  Een 100-tal foto's van het Diner-dansant zijn in het fotoalbum te vinden.  

Realisatie: verenigingenweb