logo van Mars en Mercurius

Berichten

  • Onder aanvoering van onze organisator kwamen 8 M&M leden bijeen op 16 februari te Someren om eens te ervaren hoe het is om een vliegtuig te besturen in twee verschillende vliegsimulatoren in het kleine Museum voor Vluchtsimulatie.

  • Donderdag 8 februari jl. heeft Jeroen van der Vlies DBA MSc een interessante inleiding gehouden over Cybersecurity vanuit Defensieperspectief. Jeroen van der Vlies is (mede) eigenaar van Red Mill Security (https://redmillsecurity.nl/). In dit kader doceert hij ook bij EC-Council, Cyber Security Programs, o.a. in Parijs.  

  •   Westhoffhuis Lunteren

  • Strategische autonomie is de gegarandeerde toegang tot en beschikbaarheid van (internationale) kennis, rechten, mensen en middelen die noodzakelijk zijn om militaire capaciteiten in stand te houden en operaties uit te voeren, ongeacht de coalitie waarbinnen inzet plaatsvindt (def Wikipedia). Voor het eerst toegepast in economische zin, met vragen als: Waar komen onze grondstoffen vandaan? Wie levert onze energie? Worden ook halffabrikaten elders gemaakt dan in China? Defensie denkt nu nadrukkelijk na over:  Reshoring, near shoring, friend-shoring of neutral states shoring (India). Een boeiend onderwerp waar een vijftal sprekers en 3 panelleden een gehoor van ca. 200 man een volle middag hebben geboeid. link naar: symposium programma.           Twee links willen we u niet onthouden:

Activiteiten

bekijk alles

Realisatie: verenigingenweb