logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • In eerdere berichten is al gemeld, hoe succesvol het Mars en Mercuriussymposium is geweest. Hierbij wordt aan u allen de gelegenheid geboden om de video-opname van het Webinar te bekijken.
  De te openen You Tube video’s bieden het gehele symposium, opgesplitst in het gedeelte vóór en ná de pauze. In deel 1 de presentaties van Jack Thomson (multilateralisme) en Hans van Dalen (hybride en cyber) en in deel 2 die van Rob Moerman (rol reservisten) en Piet Hagenaars (TOC). Daarin ook de wrap up waarin moderator Han ten Broeke tenslotte Genm Rob Jeulink interviewt.
  Van vele kanten is al grote waardering en dank voor de inzet en lezingen van alle sprekers uitgesproken. Ook het organisatieteam verdient alle lof.  
  De links zijn:  Webinar deel 1  en Webinar deel 2
  Tip: als de video niet bij het nulpunt begint, sleep de tijdlijn dan even naar links. 
  Graag wijzen wij u ook op het gemaakte verslag onder het hoofdstuk: Symposium.

 • Het rechtstreeks online vanuit Stroe gestreamde Webinar van het Mars en Mercuriussymposium is succesvol verlopen.
  Het alleen al digital waargenomen aantal kijkers en de gemiddelde tijdsduur zijn extreem hoog. En dat is een bewijs van goede ontvangst en waardering.
  Niet alleen technisch was de uitzending van hoog niveau, ook de presentaties waren buitengewoon interessant.
  De actuele multilaterale verhoudingen, de aandacht bij de Krijgsmacht voor cyber, vervolgens de rol van reservisten en tot slot de rol van ons leger in deze Coronacrisis werden vakkundig overgedragen en in korte discussies nog nader toegelicht.
  Het organisatieteam heeft al vele positieve reacties mogen ontvangen.
  Over enkele dagen treft u op deze site een link aan, waarmee u het gehele Webinar opnieuw zal kunnen zien.

 • Aantal aanmeldingen voor het Mars en Mercuriussymposium 2020 (webinar) overtreft dat van 2019.

  Het onderwerp van het M&M symposium op woensdagmiddag 11 november is:
  ‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’.
  De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium / webinar schetsen o.a. hoe in dit corona- en postcoronatijdperk de internationale betrekkingen zich verhouden en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te zijn en te blijven. Er zal ook zeker worden ingegaan op de rol die de Krijgsmacht op zich neemt bij de actuele corona-situatie.

  De oorspronkelijke opzet was al aangepast en onlangs is nog - vanwege de strengere coronarichtlijnen - de mogelijkheid om het symposium fysiek in kleine kring te volgen vanaf meerdere locaties komen te vervallen. Alle zich destijds voor een lokatie aangemelde personen zijn hierover ingelicht.  Het webinar zal plaats gaan vinden in Stroe, waar de faciliteiten voor een Webinar prima konden worden voorbereid. 
  Dit live event is dus individueel  en rechtstreeks te volgen, zelfs interactief middels de chatfunctie.

  Er hebben zich (stand 3 november) al iets meer dan 330 (!) belangstellenden aangemeld, nu dus allemaal voor het webinar.

  Alle informatie op deze site onder Symposium of download
  Het Bulletin met alle informatie

 • Mr. Drs. Hans van Baalen, lid van Mars en Mercurius (afd. ZH-Z), is donderdag 27 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje -Nassau. Dit omdat hij 10 jaar lid was van de Tweede Kamer en 10 jaar lid van het Europees Parlement. Bij zijn benoeming wees Tweede-Kamer voorzitter, mw. Khadija Arib, ook op zijn activiteiten als president van de Liberale Internationale en voorzitter van de Europese Liberale partij ALDE.
  Hans is Res. Kol. KL en als Reserve Offcier vrij actief geweest. Als zodanig was hij tijdens zijn kamerlidmaatschap ook ruim 2 jaar voorzitter van de Vaste-Tweede Kamercommissie voor Defensie.

 • Met het Mars en Mercuriussymposium in het vooruitzicht, waarbij internet een grote rol speelt  want het is nu opgezet als online webinar, is de vereniging ook meer zichtbaar op social media, zoals LinkedIn en Facebook.
  Op LinkedIn was de vereniging al bekend als Mars & Mercurius (The Netherlands) en daar hebben zich al een redelijk aantal leden bij aangemeld. Er is er ook een groep Mars & Mercure Europe, opgezet door onze Europese voorzitter.
  Facebook is daar nu bijgekomen met de groep Mars en Mercurius Nederland.
  Leden worden opgeroepen om zich aan te sluiten.

Realisatie: verenigingenweb