logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Bij alles wat er gebeurt en te gebeuren staat is de coronacrisis helaas allesoverheersend.
  Wij worden geconfronteerd met sluitingen en annuleringen. Soms wordt voorzichtig over uitstel gesproken, maar in ons Activiteitenoverzicht ziet u voor de komende tijd (zeker t/m Pasen) het woord CANCELLED staan.
  Deze crisissituatie is in heel Europa en daarbuiten ook gaande.
  De President van M&M Europa, Gaston Reinig, heeft de moeite genomen om alle M&M leden - via de landelijke voorzitters - een Boodschap te sturen, die u kunt vinden achter lees meer.
  Het is een persoonlijke boodschap (in het Engels) met enige analyse hoe het Europa vergaat en bemoedigende woorden.
  Laten wij ook in deze kommervolle tijden de onderlinge contacten onderhouden. Mocht u wat willen melden, ga dan even naar het BLOG onder Mijn Vereniging.

 • Op 11 maart zijn alle leden door het Dagelijke Bestuur geïnformeerd over het feit dat - i.v.m. het coronavirus - deze Algemene Vergadering is uitgesteld tot nader order. 
  Dat neemt niet weg dat het programma en de agenda nog van kracht zullen blijven. Via deze rubriek en via convocaten zal nadere infornatie volgen.

  Vanzelfsprekend worden alle richtlijnen m.b.t. het Corona-virus gerespecteerd. De situatie zal ook zeker invloed hebben op de reguliere M&M Afdelingsbijeenkomsten in de diverse regio's. 

 • Op vrijdag 14 februari hebben we afscheid genomen van Dirk van Zuidam, sinds 1985 lid van M&M; en van 1990 tot 1998 penningmeester van de afdeling NB/L. Dirk was 74 jaar en stierf aan de gevolgen van ernstig hartfalen. De laatste jaren kon hij de activiteiten van M&M slechts sporadisch bijwonen t.g.v. zijn slopende ziekte. Dirk was een zeer betrokken Cavalerist. Hij was een markant man, kleurrijk, maatschappelijk betrokken en een goede vriend.

 • accf0a2dea862dce396faa92a2ae9b180955da3b2685fcba2082ff726a067b1a8 gidsen gezocht in de rol van de ondergrondse, die onderweg de historie van de regimenten vertellen en indien  noodzakelijk inspirerend leiderschap zullen tonen. Dus zich weer even PC voelen….                                                                Een van de bijzondere projecten binnen de viering van 75 jaar Bevrijding 2020 is “In Our Fathers Footsteps” van 30 april tot 12 mei 2020. Ruim 150 kinderen (zestigers) en/of kleinkinderen van Canadese oorlogsveteranen etc;                                                    wilt u zien welke 4 leden  zich al als gids hebben opgegeven  klik hier

Realisatie: verenigingenweb