logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Op 29 april 2022 bezochten 17 executives het defensiebedrijf Van Halteren in Bunschoten. 

 • Hein werd in 1932 geboren en bekleedde zijn lidmaatschap met verve van de Afdeling Utrecht aan het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw.

 • Het heeft  Z.M. de koning behaagd Bart-Jan Roelofz te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging heeft op 25 maart 2022 plaatsgevonden in het Westhoffhuis. Vooraf heeft Mw. Anja van Rijs een interessante lezing gegeven over hoe de Republik Indonesië de lange tijd van de Nederlandse kolonisatie achter zich heeft gelaten.
  Om 16.15 uur precies kon de voorzitter de vergadering openen.
  Aanwezig waren ruim 20 leden.
  Het was een boeiende vergadering met als belangrijk agendapunt de overdracht van het Landelijk voorzitterschap van Peter Pietersen naar Robert Claasen.  
  Binnenkort zullen de notulen zijn opgemaakt en deze zijn dan te vinden op deze site.
  Na afloop was er een borrel en een genoeglijke gezamenlijke buffet-maaltijd.

  Hieronder nog een paar plaatjes. Meer foto’s treft u aan in het Fotoalbum.

 • In het kader van het 175-jarige bestaan van de ingenieurs vereniging
  KIVI DV kijkt het Kooy symposium verder vooruit dan gebruikelijk.
  Het thema van het Kooy Symposium 2022 is dan ook: 

  TECHNOLOGIE ALS SLAGKRACHT
  Speerpunten voor de Krijgsmacht van 2035
  ‘Defensie heeft de ambitie om op het hoogste technologische niveau zo veilig mogelijk hun werk te doen. Het Kooy symposium wil Defensie helpen de ambitie om te zetten in daden. U kunt kennismaken met de technologieën waar we in de toekomst veel van verwachten’

  Woensdag 13 april 2022 | 10:00 - 19:00 | Gen.Maj. Koot kazerne, Stroe
  Programma: Programma Kooy symposium 2022
  Inschrijven
  kan direct via:  Inschrijven Prof. Kooy symposium

Realisatie: verenigingenweb