logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Diverse militaire belangenverenigingen hebben de oproep ontvangen om veteranen attent te maken om deel te nemen aan het defilé met het gezamenlijke veteranendetachement op de nationale veteranendag  in Den Haag op 29 juni 2019.
  Ook vanuit onze vereniging wordt deelname hieraan zeer aanbevolen. In een grotere oproep (lees meer) staat duidelijk beschreven hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

 • Afdeling Noord-Brabant/Limburg

 • Het dagelijks bestuur van de vereniging heeft al veel lopende en nieuwe zaken voortvarend opgepakt. Zo  is er - ter voorbereiding van de JALV – nog op 19 februari een Algemene Bestuursvergadering voorzien.
  De leden kunnen dan ook op de Algemene Ledenvergadering, die op 22 maart (wederom) te Lunteren zal plaatsvinden, vele beleidsvoorstellen en initiatieven verwachten.
  Iets wat na de afgelopen BALV ook wel te verwachten was.
  Eén van de lopende zaken was ons Archief. Dat bevindt zich nu in Soest, is niet zo omvangrijk, maar best interessant. Het vraagt om enig onderzoek en herziening en een plan van verdere aanpak. Het DB roept hierbij leden op zich hiervoor aan te melden. Dat kan eenvoudig met een mailtje naar: commissaris@mars-mercurius.nl
  Het DB zal deze inzet van harte coördineren en faciliteren.

 • Zoals veelvuldig aangekondigd, heeft op vrijdag 30 november in Lunteren de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Mars en Mercurius plaatsgevonden. Ruim 60 leden hebben deze vergadering bijgewoond.
  Na een genoeglijke inloop vanaf 15.00 uur kon de vergadering even na 4 uur worden geopend. Een belangrijke rol werd gespeeld door de 2 ereleden van de vereniging. Er zijn vele besluiten genomen, waarbij het motto “Voorwaarts” diverse keren werd gebruikt en er kon een nieuw bestuur worden geïnstalleerd.
  Leest u verder, dan ziet u een kort Sfeerverslag, gemaakt door de nieuwe secretaris. Daar treft u ook als bijlage de eerste resultaten van de interactief gehouden enquête over enkele M&M-beleidszaken aan.
  Na afloop van de iets uitgelopen vergadering was er een korte borrel en een zeer genoeglijke gezamenlijke maaltijd.
  In het fotoalbum op deze site is een reeks (professioneel gemaakte) foto’s te zien. Ga naar Mijn Vereniging > Fotoalbum.
  N.B. De JALV 2019 is voorzien op 22 maart 2019.

 • Zoals eerder al in deze rubriek gemeld, wordt op 30 november een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) gehouden. 
  Alle voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels getroffen.
  Deze BALV vindt plaats op vrijdagmiddag in het Westhoffhuis (Dorpsstraat 28) te Lunteren.
  Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd. Overnachten is ook mogelijk.
  Zie ook de eerdere convocaten.
  Er hebben zich al een groot aantal leden aangemeld.
  Inschrijven kan (nog) via het speciale mailadres: alv@mars-mercurius.nl  dan wel via deze site. 
  Indien u bent ingelogd, ziet u in het menu "Home" bij  Activiteiten en dan (klikken op) 30 november welke M&M-leden zich al voor deze BALV hebben aangemeld. U kunt u zich daar dus ook met één klik zelf aanmelden.

Realisatie: verenigingenweb