logo van Mars en Mercurius

Berichten

 • Wederom in Lunteren heeft op 2 juli de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Weliswaar uitgesteld, want normaal vindt deze in maart plaats en bovendien was er – vanwege Corona - nog speciaal een livestream voorzien.
  Aanwezig in Lunteren waren (aan grote tafels op 1,5 mtr.) ruim 20 leden, digitaal hebben we tenminste een 10-tal leden aangetroffen. De techniek, in de zaal (op groot scherm) en de livestream, was uitstekend verzorgd. Er kon, zowel in de zaal als op eigen locatie worden gestemd via Menti, waarmee de waarde van de gevraagde instemming en de besluitvorming (over bijvoorbeeld de begroting) zeker werd verhoogd.
  Na afloop was er een genoeglijk buffetdiner (op kosten van de vereniging).
  Een paar foto’s staan in het Fotoalbum.
  Bijzonder is, dat de gehele ALV dit keer is te zien via een YouTube opname. Van prima kwaliteit. De link daarvoor treft u aan na: lees meer.

 • Met enige vertraging zijn er mooie foto's aangeleverd van twee buitenactiviteiten, die konden plaatsvinden in de moeizame Corona-tijden. Georgansieeerd door de afd. NH op resp. 27 april (Bunkers IJmuiden) en 25 mei (Tafelberg Blaricum). Zie het fotoalbum.

 • Op 20 mei 2021 is ons oud lid Paul Hadewegg Scheffer, Res luitenant kolonel bd, Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, na een kort ziekbed overleden.

  Hij was vanaf 1999 lid van de afd. Utrecht en jarenlang Penningmeester van onze vereniging.

  Als regimentsgenoot heb ik, Maarten van der Vaart, Paul in 1992 voor het eerst ontmoet als collega bestuurslid van de VOInt (Vereniging Officieren der Intendance). In dit bestuur was hij als vice voorzitter de verbindingsofficier naar alle reservisten van de vereniging. Deze rol heeft hij omgezet in het penningmeesterschap van de Vereniging Veteranen Bevoorradings-en Transporttroepen. Zelf is Paul in 2003 met SFOR uitgezonden naar Bosnië. In 2006 ontving hij de onderscheidingstekenen voor 35 jaar trouwe dienst en in 2019 de Regimentslegpenning voor zijn grote betrokkenheid en inzet.  

 • Zoals reeds geruime tijd staat vermeld in onze Activiteiten-kolom, vindt op donderdagochtend 3 juni het KOOY Symposium 2021 plaats.
  Het thema is: ONderBEMAND
  Technologieën voor een arbeidsextensieve Krijgsmacht.
  Voor deze live stream kunt u zich (gratis) aanmelden.
  De vereniging Mars en Mercurius is al enige jaren nauw betrokken bij het Kooy Symposium en het onderwerp dit jaar toont des te meer de achtergrond aan van deze relatie. U kunt zich nog aanmelden t/m 2 juni !  

 • Waarschijnlijk heeft u ook al via de media vernomen dat ons lid Mr. Drs. Hans van Baalen donderdag 29 april is overleden. Velen zullen Hans beter kennen door zijn politieke werk en als Reserve Officier (Bosnië 2002, daar is deze foto gemaakt) dan als lid van de afdeling ZH-Z (vanaf 2001). Hij had een lage attendance, mede vanwege zijn vele reizen en deels wonen in Brussel, maar hij voelde zich zeker betrokken bij onze vereniging. Men kon ook best een beroep op hem doen. Dat zijn gezondheid minder werd, wilde hij niet laten merken. Zijn jonge leeftijd (60) bij overlijden maakt het bericht extra triest.
  Wij wensen zijn vrouw en zoon veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
  In goede herinnering. Namens de vereniging, Jen Fongers

Realisatie: verenigingenweb