Commissies

Commissies en organisatie.

De vereniging kent, naast het Hoofdbestuur, (6) regionale besturen (voorzitter, secretaris en penningmeester) die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de eigen bijeenkomsten.
Het hoofdbestuur tesamen met de regionale voorzitters vormt het Algemeen Bestuur. Bovendien raadpleegt het Hoofdbestuur jaarlijks de regionale voorzitters en de ereleden.
Daarnaast zijn er enkele commissies, zoals de jaarlijks te benoemen kascommissie en bij gelegenheid bepaalde organisatiecomités (bijvoorbeeld voor het Jaarfeest).  

Alle leden worden uitgenodigd en zijn als zodanig vertegenwoordigd in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  . 
ALV in Soesterberg (2015).

Realisatie: verenigingenweb