Het 4e Mars en Mercuriussymposium (2022)

Het 4e Mars en Mercuriussymposium (2022)

Webmaster

VERSLAG 4e MARS EN MERCURIUS SYMPOSIUM:
EUROPESE VEILIGHEID IN DE NIEUWE WERELDORDE


Inleiding:
Europa was vanouds een centrum voor macht en economie en gedurende de laatste eeuwen samen met de VS het kloppend hart van de wereld. Europa kwam op voor een waardensysteem.  Door het opkomen van nieuwe machten als China en India (samen 1/3 van de wereldbevolking) nam de leidende macht van Europa af en toonden veel nieuwe, veelal opkomende machten dat zij aan het Europees waardensystemen weinig of geen boodschap hadden.
In haar inleiding noemt dagvoorzitter  en discussieleider Kol Mietta  Groeneveld  de ontwikkelingen: de toenemende dreiging van statelijke actoren: de opkomst van China als regelende macht, de expansieve Russische aanloop naar de oorlog met Oekraïne, het negatieve Trump-effect en de invloed van de Covid pandemie. Conclusie: Europa moet nadenken over haar eigen situatie, en of  Europa zich een autonoom strategisch beleid kan veroorloven. Vooreerst ligt de binding VS-Europa voorhanden. Het uur van de waarheid kwam al snel. <<<<

Het volledige verslag, opgemaakt door Hans Stevens, Lid  M&M Oost en lid Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht, vindt u via deze link: VERSLAG ; de gepresenteerde sheets via de link PRESENTATIE
Voor het bekijken van wat foto  > Lees meer.
     

    

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Alle foto's zijn te zien in het Fotoalbum onder Mijn Vereniging 
(alleen voor ingelogde leden)

Realisatie: verenigingenweb