Symposium

Mars en Mercuriussymposium 11 november 2020

webmaster

‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’ 
Dat is het onderwerp van het M&M symposium op 11 november.
MEDEDELING:
Op 15 oktober heeft het team van M&M, KVBK, HCSS en CLAS besloten dat het Mars en Mercuriussymposium doorgaat, maar uitsluitend online als webinar.
De eerder genoemde fysieke locaties zijn als gevolg van de Covid richtlijnen vervallen. U kunt zich nu aanmelden voor het digitaal volgen dit symposium en ontvangt dan daarvoor tijdig de inlog-gegevens van Live Stream Solutions.     
Lees meer en gebruik voor aanmelding de link of de QR code of klik snel hier 

‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’
Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? En welke - veranderende - rol speelt de krijgsmacht daarin ?

De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium 2020 schetsen hoe die mondiale ontwikkelingen in de internationale betrekkingen in het corona- en post-coronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein, en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te zijn en te blijven. Daarna gaan de sprekers onder meer in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC), en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

U kunt voor dit symposium dus Online en op interactieve wijze aansluiten via LIVE Stream Solutions. U ontvangt de link daarvoor na opgave. Tijdens het live event is er een interactieve chatfunctie beschikbaar, dus u kunt vanaf uw eigen lokatie ook vragen indienen. 
Eind oktober zijn er al ruim 300 aanmeldingen geregistreerd. Een bewijs hoezeer het gebodene wordt gewaardeerd.

Dit bijzondere symposium wordt niet alleen als webinar live gestreamd, er wordt ook een opname van gemaakt die achteraf kan worden bekeken via Vimeo.

Het programma ziet er als volgt uit:

15:00   Opening door Han ten Broeke MSc,
           Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)
15:10   De afbrokkeling van het multilateralisme:
           gevolgen voor EU en NAVO?
  door
           Jack Thompson PhD MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)
15:40   Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland
            
door Kol Hans van Dalen (Staf CLAS)
16:10   Korte pauze
16:20   Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving
            door  Lkol Rob Moerman (Bureau Reservisten Staf CLAS)
16:50   Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen
            
door Kol Piet Hagenaars (C TOC)
17:20   Wrap Up door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)
17.35   Q+A en chatvragendoor Han ten Broeke
17.50   Afronding door Han ten Broeke

U kunt zich voor dit gratis webinar aanmelden met de QR code of met deze link: 
INSCHRIJVEN_MarsenMercuriussymposium
Na uw inschrijving ontvangt u tijdig een reminder inclusief de webinar-link. 

Wij hopen u op 11 november digitaal te mogen begroeten. 

Alles op één A4-tje simpel te downloaden
Het Bulletin met alle informatie

Realisatie: verenigingenweb